Het beleidsplan 2018­-2022

In de gemeentebijeenkomst van 30 september is het (toen nog) concept­beleidsplan voor de jaren 2018-2022 besproken. Gemeenteleden werden gevraagd hun mening te geven en ook naar eventuele tips en suggesties voor de uitwerking van de speerpunten die in het beleidsplan staan genoemd. Er kwamen veel reacties. Het waren voornamelijk suggesties en ideeën hoe zaken aangepakt kunnen worden. Er waren ook kritische geluiden; oproepen om vooral erg zorgvuldig te werk te gaan rond het idee van de gemeenteleden die geschoold gaan worden om uitvaarten te leiden. Met deze reacties is de kerkenraad van mening dat wij met dit beleidsplan de komende jaren richting kunnen geven aan het kerkenwerk. Op 15 oktober is het beleidsplan 2018­-2022 vastgesteld door de kerkenraad. Op de website volgt de volledige tekst van het beleidsplan.