Het doel van de Oliebollenactie

Onder het motto ‘Jeugd voor jeugd’organiseert het CUC jaarlijks een zomerreis en activiteiten het jaar rond, zoals inzamelacties en deze oliebollenactie, waar jongeren zich inzetten voor jongeren in de Oekraïne. Middels deze acties probeert het CUC lokale scholen en instellingen in het westen van Oekraïne te ondersteunen. De hulp bieden wij ter plekke tijdens de zomerreis, door middel van het aanpakken van klussen met de jongeren en in de vorm van financiële hulp. Naast het klussen, bieden we samen met de jongeren ook activiteiten aan voor de lokale jeugd, zoals: spelletjes, knutselen, excursie, bonte avond en een disco. Dit versterkt het contact tussen onze jeugd en de Oekraïnse jeugd.

Op https://cuc.pgcs.nl of https://cuczomerreis.wordpress.com kunt u zien wat er de afgelopen jaren met uw bijdrage vanuit o.a. de oliebollenactie is gedaan.

Het oliebollenteam, Jochem Wilson, Carel Diekerhof, Mieke van der Kuip (65 32 39, 06 38 91 31 08)