“Hoe blijven we als gemeente met elkaar verbonden in deze corona­tijd?”

Na de KR­-vergadering van 20 oktober 2020 hebben de ouderlingen pastoraat Gerrieke, Bert en Alice) en de predikanten (Henk en Trijnie) de daar genoemde ideeën uitgewerkt. We hebben gekeken naar wat verbinding geeft. We kwamen tot de volgende verdeling: a) Suggesties om zelf als gemeentelid vanuit huis te doen, waarbij altijd de Corona­maatregelen in acht moeten worden gehouden. b) Mogelijkheden, die georganiseerd kunnen worden door gemeenteleden, kerkenraadsleden en predikanten. Natuurlijk ook met in achtneming van de Coronamaatregelen

A. Suggesties voor gemeenteleden:

• Mensen thuis uitnodigen om samen te eten.

• Een kaartje of bloemetje aan elkaar sturen.

• Samen met anderen een digitale kerkdienst bekijken.

• Iets onverwachts doen, zodat de ander merkt: “ik hoor er nog wel bij” Bijv. een kaartje sturen als iemand jarig is.

B.Wat kunnen en willen we organiseren en faciliteren?

Op zondag, rond de dienst:

• Voorafgaand aan de dienst in de zondagsbrief melden welke interactieve activiteiten gaan plaatsvinden.

Contact predikanten

• Via de zondagsbrief en de digitale kerkdienst brief op papier worden veel mensen bereikt. Goed om dit te gebruiken om verbinding te zoeken.

• Tijdens de kerkdienst kan er iets groters ontstaan (denk aan de veren van de duif rondom Pinksteren)

Contact – Trijnie en leiding KND

• Tijdens de dienst meedoen met een Kahoot quiz. NB ­ Op 8 november komt er een bijbelquiz in de dienst.

Contact ­ Henk

• Er kan gekeken worden welke liederen van bijv. “Nederland zingt” in de dienst gebruikt kunnen worden. Echter: de meeste liederen passen niet in ons liturgisch profiel. Ook op www.petrus/protestantsekerk.nl staan veel liederen.

• Musici kunnen gevraagd worden iets in de dienst te spelen op piano, bijv. in de Adventstijd.

Contact ­ Henk

• Na de dienst om 11.15 een “wie kent”­quiz bijv. via Kahoot.

• Na dienst 2 mensen bellen. Iedereen kan inschrijven. Er wordt een pool samengesteld en er worden matches gemaakt. Je krijgt dan naam en telefoonnummer en je belt elkaar. Wekelijks of 2­ wekelijks.

• Groet overbrengen van en naar gemeente(leden), bijvoorbeeld via de beamer: Selfies maken met een groet of boodschap aan elkaar en deze in/na de dienst laten zien.

• Na de dienst een zoom­meeting beschikbaar stellen om samen koffie te drinken; groepjes maken, link aanmaken in speakap.

Activiteiten door de week:

“Bouwstenen online” De al geplande Bouwstenen kunnen online, via www.kerkdienstgemist.nl, als workshop gevolgd worden : En zondag lezen we….,

Contact: Henk Schuurman

* Inventariseren welke Bouwstenen daarvoor in aanmerking komen.

Contact: Janny Post

• Samen wandelen op bijv. woensdagavond of zondagmiddag. Wekelijks een wandelmoment op een vaste tijd met als vast vertrekpunt de Ichtuskerk. Aanmelden hoeft niet. Er moeten wel 1 of 2 aanstuurpersonen zijn om ter plekke het wandelen regelen.

• “Stenen van hoop” laten de verbondenheid zien. Een woord van hoop (positief/vrolijk) of een tekening/ versiering kan geschreven/getekend worden op een steen waarna er een plek in/rond de kerk gezocht wordt, zodat we ze kunnen lezen en hier hoop uit kunnen putten.

Contact: Alice

Praktische zaken om verbinding te zoeken:

• “Opstekertjes” bezorgen, voedsel inzamelen. Kerstpakketten actie.

Contact: Henk Gieteling

• Kerkklanken afgeven i.p.v. ze in de bus te doen. Stimuleren dat de contactpersonen dit gaan doen

Contact: ouderlingen pastoraat

U ziet: een hele lijst. Misschien wel teveel om allemaal uit te voeren, maar het begin is er. Lang niet overal is er iemand, die een idee op zich neemt en uit wil voeren. We
hopen wel mensen te vinden, die mee willen doen. Als er nu een idee is, wat u erg aanspreekt: laat het ons weten!
Onze mailadressen staan achter op de Kerkklanken.
Samen komen we hier doorheen!
Namens de ouderlingen pastoraat en de predikanten –
Alice Oortgiesen