Hulp aan vluchtelingen

Veel mensen vragen wat wij kunnen doen voor de vluchtelingen. Immers dat wat we zien en horen raakt ons. Bovendien ze wonen in onze gemeente, in het AZC in Schalkhaar. Ze zijn onze buren.

Nu wordt en werd er al hulp geboden aan vluchtelingen. Veel vluchtelingen weten het Meester Geertshuis te vinden en daar worden ze bijgestaan met raad en daad. Soms was er contact met een individuele vluchteling uit het AZC die we verder konden helpen. Er was een enorm aantal pakketjes voor de kinderen van het Asielzoekerscentrum met Sinterklaas vorig jaar.

Maar nu wordt er een indringend beroep op ons gedaan om te helpen. Alleen hoe en wat kan er gedaan worden? Wat is zinvol? De Werkgroep Zorgzame Kerk – een samenwerkingsverband van mensen uit verschillende kerken in Deventer – heeft contact gehad met het Asielzoekerscentrum. Er blijkt een grote behoefte aan vrijwilligers te bestaan. Op korte termijn, maar ook structureel. We sluiten aan bij bestaande initiatieven. Mensen die zich willen inzetten voor de vluchtelingen kunnen zich melden bij de Vrijwilligerscentrale Deventer.

Op de website www.vrijwilligersstad.nl is te vinden welke mensen nodig zijn en hoeveel tijd het kost. Er worden onder meer mensen gevraagd voor het beheer van de kledingwinkel; medewerkers voor de speelzaal voor kinderen van 1 tot 4 jaar; mensen voor een fietscursus; iemand die de vluchtelingen het latijns schrift wil leren. Er is professionele begeleiding en soms ook een scholing. Maar er is ook behoefte aan vrijwilligers voor recreatieve activiteiten. Het ene vraagt meer tijd dan het andere.

U kunt een uitgebreide beschrijving vinden op genoemde website bij vrijwilligers →vacatures→zoeken op organisatie→Asielzoekerscentrum. Of anders: Vrijwilligerscentrale Deventer, Kleine Overstraat 75, 7411 JK Deventer, tel. 0570 615805, informatie@vcdeventer.nl.

Naast de hulp die voortdurend vanuit het Meester Geertshuis wordt verleend, doen we nog meer: Op zondag 20 september collecteren we voor PAX (Pax Christi en IKV). In allerlei conflictgebieden, ook in Syrië, zijn groepen mensen die zich inzettten voor vrede. Zij zoeken verbinding, bouwen bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Op zondag 4 oktober collecteren we voor het werk onder vluchtelingen. Met Sinterklaas gaan we opnieuw een prachtig feest organiseren met Stichting Present voor de kinderen op het AZC. Binnenkort hoort u daar meer over.

Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen.

17 september 2015

Met hartelijke groet,

Trijnie Plattje

(tel. 038 465 03 07; e-mail: trijnieplattje@hetnet.nl)