Hulp in en om de kerk

Wilt u ’n paar uur per maand vrijmaken voor hulp in en om  de kerk?

• Schoonmaak van de kerk: informatie bij Harm Klein of  Geert van Niejenhuis;

• Tuinonderhoud: informatie bij Jan Hulzebosch; • Onderhoud en schilderwerk: informatie bij Everard Post;

• Gastvrouw/gastheer (bardienst): informatie bij Everard  Post.