Hulp in en rondom de kerk

Wilt u ’n paar uur per maand vrijmaken voor hulp in en rondom de kerk?

• Schoonmaak van de kerk: informatie bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis;

•Tuinonderhoud: informatie bij Jan Hulzebosch:

• Onderhoud en schilderwerk: informatie bij Everard Post

• Gastvrouw/gastheer (bardienst): informatie bij Everard Post.