Afgelopen dinsdag kwam de reclamefilm van de PKN op de televisie. De film is opgenomen in onze kerk, op basis van een script van leden van onze kerk en met gemeenteleden als spelers. Via de website van www.pgcs.nl en www.pkn.nl is de commercial dan ook online te zien.