In gesprek

Aansluitend bij het jaarthema ‘ontmoeten’wilden we dit jaar een achttal ontmoetingen tussen jongeren en ouderen arrangeren. In iedere Kerkklanken zouden we een verslag van zo’n ontmoeting plaatsen onder de titel ‘In gesprek’. Na het eerste gesprek tussen Gerda de Bree en Noud Vossebelt over hun vrijwilligerswerk, had ik drie weken vóor de inleverdatum van deze Kerkklanken een match tussen twee anderen. Ruim op tijd ­ dacht ik. Niet dus; de ontmoeting kon pas plaatsvinden na de deadline. U houdt het verslag nog tegoed.

In plaats daarvan geef ik een lijstje van ontmoetingen in het OudeTestament ­ verre van volledig. De opsomming diende ter inspiratie voor de schildersgroep. De groep schildert rond het thema ‘ontmoeten’. Je kunt er ook je bijbelkennis mee testen. Kent u het verhaal bij elke ontmoeting? En weet u nog andere bijbelse ontmoetingen? Veel plezier met deze korte kwis!

Genesis 2;Adam ontmoet Eva

Genesis 3; Eva ontmoet de slang

Genesis 3; God ontmoet de mens

Genesis 4; Kaïn ontmoet Abel

Genesis 18; drie gasten ontmoeten Abram

Genesis 24;Abrams knecht ontmoet Rebekka

Genesis 28; Jacob ontmoet de Heer

Genesis 29; Jacob ontmoet Laban

Genesis 32; Jacob ontmoet een man

Genesis 32; Jacob ontmoet Esau

Genesis 39; Jozef ontmoet de schenker en de bakker

Genesis 42; Jozef ontmoet zijn broers

Exodus 2; Mozes’zus ontmoet de prinses

Exodus 3; Mozes ontmoet de Heer

Exodus 5; Mozes ontmoet de farao Exodus

18; Jetro ontmoet Mozes

Exodus 19; de Heer ontmoet Mozes

Jozua 2; de verspieders ontmoeten Rachel

Jozua 9; de Chiwwieten ontmoeten Jozua

Rechters 6; Gideon ontmoet een engel

Rechters 13; Simsons moeder ontmoet een engel

Rechters 14; Simson ontmoet een leeuw

Ruth 2; Ruth ontmoet Boaz

1 Samuel 1; Hanna ontmoet Eli

1 Samuel 9; Samuel ontmoet Saul

1 Samuel 16; Samuel ontmoet David

1 Samuel 16; David ontmoet Saul

1 Samuel 17; David ontmoet Goliath

1 Samuel 24; David ontmoet Saul in een grot

2 Samuel 11; David ontmoet Batseba

2 Samuel 12; Natan ontmoet David

1 Koningen 10; Salomo ontmoet de koningin van Seba

1 Koningen 17; Elia ontmoet een weduwe

1 Koningen 18; Elia ontmoet de profeten van Baäl

1 Koningen 19; de Heer ontmoet Elia

2 Koningen 4; Elisa ontmoet een vrouw uit Sunem

2 Koningen 5; Naäman ontmoet Elisa

Esther; Esther ontmoet Ahasveros en Haman

Job; Job ontmoet zijn vrienden

Hooglied; twee geliefden ontmoeten elkaar

 

ds. Henk Schuurman