India – Onderwijs Dalit kinderen

 Is het eerste halfjaar van 2017 het nieuwe project voor de zendingsbussen van de ZWO. Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Steun dit werk en geef zondag in de kerk.

U kunt ook uw bijdrage overmaken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘K 009271’ of doneer online.
Hartelijk dank. de ZWO commissie van de PGCS