Inspiratiedag Kerk, Kinderen en Armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, ook in de gemeente Deventer. Op zaterdag 6 juni houdt Kerk in Actie een landelijke inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’ in de Opstandingskerk in Houten. Ineke Bakker, directeur van Stek (stichting voor stad en kerk in Den Haag) houdt een inspirerend verhaal over de verbinding van kerk en geloof met armoedebestrijding onder kinderen.

    Naast een inhoudelijk gedeelte is er ruimte om in workshops praktisch met het thema aan de slag te gaan.

• 9.30: Inloop, registratie en koffie

• 10.00: Welkom en liturgische opening n.a.v. het Bijbelverhaal ‘Vijf broden en twee vissen’

• 10.20: Ineke Bakker, directeur van Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – houdt een inspirerend verhaal over de   verbinding    van kerk en geloof met armoedebestrijding onder kinderen.

• 10.45: Ervaringsverhaal van twee moeders die al jarenlang in armoede leven: wat betekent dit voor hen en hun kinderen?

• 11.00: Koffiepauze

• 11.15: Gezamenlijke interactieve werkvorm om onze eigen omgeving en daarmee onze eigen mogelijkheden m.b.t. armoede                         en kinderen  in kaart te brengen.

• 12.15: Inspirerende plaatselijke initiatieven

• 12.30: Lunchpauze

• 13.15: Twee rondes van vijf workshops:

1.Hoe kun je zelf actie ondernemen of zelf iets organiseren? Welke tips en valkuilen zijn er?

2.Wat is de actie Vakantiegeld Delen, wat zijn de ervaringen hiermee, hoe zet je dit zelf op?

3.Hoe ga je om met directe financiële of materiële steun aan kinderen / gezinnen? Wat doe je zelf en wanneer verwijs je door? En naar      wie dan?

4.Op welke manier kan de burgerlijke gemeente een bondgenoot zijn of worden? Welke goede ervaringen, aandachtspunten en valkuilen zijn hierin te benoemen?

5.In gesprek met twee moeders die al jarenlang in armoede leven. Wat betekent dit voor hen en hun kinderen? Welke aandachtspunten voor diakenen e.a. hebben zij?

• 15.15: Afsluiting met een hapje en een drankje

Meer inlichtingen op www.kerkinactie.nl/agenda. Aanmelden kan ook via Aagje Papineau Salm,

a.papineausalm@kpnmail.nl