Intercitygroep

Zondag 2 december is de Intercitygroep bij ons in de Ichtuskerk te gast. De Intercitygroep is een groep voor alleengaanden van 50+ met als doel bezinning en ontmoeting. De deelnemers komen uit gemeenten langs de spoorlijn Deventer – Arnhem. Ongeveer eens in de 6 weken bezoeken zij in een van deze gemeenten een kerkdienst.

Na de kerkdienst hebben zij een gesprek over de dienst en een lunch. Daarna is er ’s middags nog een gezellige activiteit. Ook dit keer is er na de dienst een nabespreking. Iedereen is daarbij van harte welkom. We beginnen om ca. 11.30 en sluiten uiterlijk 12.00 af.  Nieuwe deelnemers aan de groep zijn van harte welkom, ook als u het een keer wilt proberen.

Voorwaarde is dat u alleengaand bent en 50+. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij ds. Kees Bochanen, email: c.bochanen@pkndieren.nl, tel. 06 33637172