Inzamelen van mobieltjes en cartridges

Mede namens Kerk in Actie bedankt het Team Eeko de ZWO-commissie voor het inzamelen van cartridges en mobiele telefoons. Samen zijn in 2016 ruim 3,9 miljoen cartridges en mobieltjes bespaard gebleven van de afvalberg. Dit is niet alleen goed voor een schoner milieu, ook mede dank zij uw steun kan Kerk in Actie nog  meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
Ook in 2017 zetten we de inzameling van cartridges en mobieltjes voort. Het gaat alleen om mobieltjes en geen huistelefoons. De opbrengst van de inzameling door de ZWO gaat nu niet naar Kerk in Actie maar naar de stichting Leergeld. Ook hier is het geld hard nodig.

Eeko is het verzamelpunt van lege cartridges en mobieltjes die u graag wilt doneren aan een goed doel. Eeko is in Deventer gevestigd aan de Solingenstraat.

de ZWO commissie