Jaarrekening 2020 Diaconie

De jaarrekening over 2020 van de Diaconie is besproken in de kerkenraadsvergadering van 20 april. In de vergadering van 18 mei hopen we de jaarrekening definitief vast te stellen. Normaal gesproken zou de jaarrekening op een gemeenteavond worden besproken. Nu dat door corona niet mogelijk is, is de procedure als volgt. De jaarrekening is gepubliceerd op Speakap op de algemene tijdlijn bij mijn bericht van 21 april 2021. In de kerk ligt ook een exemplaar ter inzage. Als u vragen hebt over de jaarrekening 2020 van de Diaconie, kunt u tot 15 mei contact opnemen met Frits van Doorn, de penningmeester van de Diaconie. Hij is bereikbaar via 0544­372700, of per e­mail: f.vandoorn1@kpnmail.nl

Pastorale ondersteuning

Nu we nog één predikant hebben, kan het voorkomen dat het te druk wordt bij kort op elkaar volgende uitvaarten. Incidenteel deden we vroeger in zulke gevallen al eens een beroep op Ans Steunenberg uit Holten. Ans heeft zich bereid verklaard om als de nood hoog wordt, vaker te willen inspringen. Dit heeft overigens alleen betrekking op het leiden van uitvaartdiensten en niet op overig pastoraal werk.

Jaarthema volgend seizoen

Dit jaar hebben we als thema ‘Ken je mij’. Vanwege corona hebben we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten met als gevolg dat we elkaar zeker niet beter hebben leren kennen. Het thema is dus niet erg uit de verf gekomen. Daarom hebben we besloten om dit thema komend seizoen een nieuwe kans te geven. Het wordt dus geprolongeerd.

Kerkendag

In 2019 hadden we met onze regiokerken een gezamenlijke kerkendag in de Lebuinuskerk. Die werd erg gewaardeerd. Vorig jaar ging dat door corona niet door. Dit jaar willen de gezamenlijke kerken wel weer een dienst samen organiseren. Als datum is 10 oktober geprikt. Alles moet nog georganiseerd worden, dus op een later tijdstip hoort u de locatie en alles wat verder van belang is.