Jaarrekening en begroting

De afgelopen maand is het CKRM bezig geweest met de jaarrekening 2019, en de meerjarenbegroting.
Het resultaat heeft u ter inzage op Speakap kunnen zien. Een positief eindsaldo, vooral gerealiseerd door een
aantal grote giften. Door de giften hebben we een hoop mooie dingen kunnen realiseren zoals de nieuwe stoelen in de
kerkzaal.
De komende periode zal vooral in het teken staan van de gevolgen van de corona crisis. Wat heeft dit voor gevolgen voor alle plannen? Welke
inkomsten lopen we mis? We zullen extra kritisch moeten kijken naar de (geplande) uitgaven.