Jaarrekeningen 2019

Op 20 april jl. heeft de kerkenraad de jaarrekeningen over 2019 van de Diaconie en de kerk besproken. Normaal gesproken zouden deze jaarstukken op 17 mei op een gemeenteochtend gepresenteerd worden. Onder de huidige omstandigheden kan dat helaas niet doorgaan. U krijgt wel de gelegenheid om ze in te zien. Beide jaarstukken kunt u vinden op Speakap bij het bericht van 21 april.

Hebt u vragen over de jaarrekening van de Diaconie, neem dan contact op met Frits van Doorn, penningmeester van de Diaconie.
Frits is bereikbaar via 0544-372700, of per e-mail: f.vandoorn1@kpnmail.nl.

Hebt u vragen over de jaarrekening van de kerk, neem dan contact op met Bart Lubberdink, waarnemend penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Bart is bereikbaar via 0570-65 63 54, of per e-mail: krm.penningmeester@pgcs.nl.

Bent u niet actief op Speakap, dan kunt u de scriba benaderen via scriba@pgcs.nl om de jaarstukken naar u te mailen.