Jaarthema nieuw seizoen: Open vertrouwen

Aanloop

Afgelopen voorjaar hebben we ongeveer 75  gemeenteleden uitgenodigd samen na te denken over de  toekomst van onze gemeente. Zo’n 25 mensen gaven  daaraan gehoor. Met ongeveer 10 van hen hebben we  een vervolggesprek gehad. Doel van dit gesprek was het  nieuwe jaarthema te bepalen. Dat hebben we gedaan  door een muurkrant te maken van drie pagina’s. Op de  eerste pagina schreven we, waarop we trots zijn. De  tweede pagina beantwoordde de vraag: wat willen we  behouden? De derde pagina was bestemd voor de  vraag: wat willen we veranderen? Na inventarisatie was  de opdracht aan de groep: bepaal op grond van deze  drie pagina’s een titel voor de krant. De titel werd het  jaarthema. We kwamen uit op: Open vertrouwen.

Open

Met open bedoelen we dat we een open kerk (willen)  zijn. Open naar elkaar, open naar alle generaties, open  naar de samenleving. Niet alleen open in de zin van ‘kom  er maar bij’ maar ook open in de zin van ‘wat hebben wij  te bieden aan de mensen om ons heen?’. Open ook naar  God toe; we willen openstaan voor wat Hij ons wil  zeggen. Open tenslotte naar de toekomst. We zijn, zoals  zo veel kerken, een kleiner wordende gemeente in een  seculiere wereld; maar dat doet ons niet bij de pakken  neerzitten.

Vertrouwen

Dat laatste brengt ons bij het tweede: vertrouwen. Met  vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. De Heer van  de kerk bouwt zijn gemeente en leidt ons; daar  vertrouwen we op. We vertrouwen ook op elkaar. Ieder  draagt zijn of haar steentje bij. Echter, minder mensen  vraagt om verandering van (organisatie)structuren en  waar nodig afstoten van werkzaamheden. Durven  veranderen met behoud van wat waardevol is; dát is met  open vertrouwen een nieuw seizoen ingaan.

Open vertrouwen

Open en vertrouwen horen bij elkaar, kunnen niet zonder  elkaar. Jezelf openstellen voor de ander betekent dat je  erop vertrouwt dat de ander het goede met je voorheeft.  Dat geldt zowel voor de ander als medemens maar ook
voor De Ander; jezelf openstellen voor God impliceert dat  je vertrouwt op een beter wereld en vertrouwt op de  aanwezigheid van de Geest. Andersom is vertrouwen  zonder openheid schijnvertrouwen. Wil ik dat de ander  mij vertrouwt dan zal ik iets van mezelf moeten laten  zien. Wil ik de ander vertrouwen dan moet ik de ander  wel kennen. Genoeg materiaal om een nieuw kerkelijk  seizoen mee bezig te zijn! Op startzondag horen we er  meer van.

voorzitter kerkenraad Jan Hulzebosch,  ds. Henk Schuurman