Januari nieuws CUC

Kerst in tehuis Nagy DobronyIn de vorige kerkklanken deden wij verslag van de jaarlijkse actie om kerstcadeautjes in te pakken en naar het tehuis in Nagy Dobrony te sturen. En dit jaar werden er ook geschonken kersttruien voor alle bijna 100 meisjes en meiden verstuurd. Hierbij een compilatie van het resultaat:

CUC Oliebollenactie

Inmiddels is de Oliebollenactie een traditie geworden, eind december zijn er weer bijna 1100 oliebollen en 375 appelbeignets verkocht. Op zaterdag 30 december stond de inpakploeg om 9 uur gereed om alle oliebollen en appelbeignets in te pakken.

Om 10 uur stonden 60 bestellingen, bestaande uit 185 zakken met oliebollen en appelbeignets, klaar om te worden opgehaald. De oliebollen en appelbeignets zijn gebakken door ’t Stoepje en geleverd door Lammert en Gusta van Egteren. De opbrengst van dit jaar wordt verdeeld tussen CUC (50%) en onze kerk (50%). De netto-opbrengst bedraagt ongeveer EUR 500,-. Namens het CUC en de PGCS bedankt!

Ook in het tehuis in Nagy Dobrony zijn oliebollen gebakken:

En dan het nieuwe jaar….

De verhalen over het tehuis in Nagy Dobrony geven een hoopvol beeld. De meisjes hebben leuke cadeautjes gekregen voor Kerst, kersttruien en zijn op de foto gegaan. Het lijkt alsof alles nog wel meevalt. Maar is dat ook zo? De oorlog in Oekraïne is nog steeds aan de gang. Dagelijks zijn er nog aanvallen en leven de mensen in onzekerheid en angst.

Het tehuis in Nagy Dobrony staat gelukkig in het uiterste westen van Oekraïne, waar het nog veilig is. Maar de oorlog heeft wel een grote impact op bijvoorbeeld de economie. Dagelijkse boodschappen, eten, drinken en verzorgingsproducten zijn duur. Daarnaast blijft het aantal meisjes in het tehuis stijgen. In december zijn er nog eens 5 meisjes bijgekomen.

Het CUC blijft het tehuis financieel ondersteunen door middel van donaties en acties, zoals de oliebollenactie. Deze steun is nodig om ervoor te zorgen dat de meisjes in het tehuis een veilige en stimulerende omgeving hebben om te wonen en zich te ontwikkelen.

Zomerreis 2024?

In de Kerkklanken van december jl. is al aangekondigd dat CUC de mogelijkheden voor een zomerreis in Hongarije onderzoekt. Van 11-14 januari zijn Wim Blankvoort en Jan-Willem Cnossen afgereisd naar het tehuis te Nyíregyháza in het oosten van Hongarije. Hier staat het tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen waar onze vaste contactpersoon Jack Keijzer werkt, van hieruit zijn enkele vooraf door Jack en Jurjen Knot van Small Miracles aangedragen mogelijke projectlocaties in de regio bezocht. Ook is de tijd benut om bij te praten over de lokale situatie in Hongarije en de situatie in het tehuis in Nagy Dobrony. Dankzij het uitstekende voorwerk en de enorme gastvrijheid van beide contactpersonen is het een zeer geslaagd bezoek geworden. Duidelijk is geworden dat er in de regio een aantal mogelijke projecten voor CUC is waar jongeren hun handen uit de mouwen kunnen steken om de omstandigheden voor kinderen en jeugd te verbeteren. De betreffende regio kent nog veel armoede, de lokaal bezochte kerk verstrekt zo’n 1000 lunches per dag aan arme gezinnen. Ook zijn er veel Roma families woonachtig. Bovendien zijn er mogelijkheden om samen met Oekraïense meiden uit het tehuis in Nagy Dobrony activiteiten en werkzaamheden te verrichten, via Jurjen Knot kunnen deze meiden voor enkele dagen de grens overkomen. De komende weken gaat het CUC bestuur alle informatie op een rij zetten en een keuze maken. Op basis hiervan gaan we jongeren benaderen en enthousiast proberen te maken voor deze alternatieve zomerreis. Hierbij zullen behalve jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar uit de PGCS, ook kerkelijke jongeren uit de regio met een brief benaderd worden, aangevuld met oproepen via social media en mond-op-mond reclame in ons netwerk.  En natuurlijk gaan wij ook op zoek naar reisleiding. Zodra er een definitieve keuze is gemaakt zal er een informatie avond worden georganiseerd, berichtgeving hierover volgt via Kerkklanken en Speakapp. Wij hopen van harte dat dit gaat slagen en staan te trappelen om weer met een groep enthousiaste geitenbreiers en reisleiding in de week van 20 – 30 juli a.s. af te reizen naar Hongarije om na jaren zonder zomerreis weer aan onze kernactiviteit jeugd voor jeugd te werken!

Oude metalen Wat mag in de container? Aan de rechter kant, in de kleine stortkoker, schone lege blikjes (geen folie). Aan de linker kant bij de grote klep alle ander metalen, graag ontdaan van stof en plastic.

Giften Via de ANBI status van de PGCS is het mogelijk om CUC-projecten in Oekraïne te steunen door middel van een periodieke gift. De toezegging van deze gift wordt schriftelijk vastgelegd en heeft een looptijd van 5 jaar. Deze gift is in zijn geheel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor andere giften hanteert de belastingdienst altijd een drempel van 1%.

Zie voor meer informatie http://www.pgcs.nl/anbi-pgcs of neem contact op via https://cuc.pgcs.nl/contact.

Uw gift is welkom op bankrekening NL 46 RABO010.49.17.725 t.n.v. PGCS inzake CUC