Jeugd – Vanuit de Jeugdraad

Er is al ruim een jaar geen voorzitter van de jeugdraad. Ik neem als predikant deze rol waar wat betreft de nood-zakelijke zaken. De jeugdraad komt daarom ook nauwelijks bijeen. De activiteiten lopen wel door, maar veel van de algemene zaken, alles wat buitengewoon is of nieuw, is meteen lastig te regelen. Want wie pakt het op?

Dit seizoen zijn Theo van der Veen als taakdrager jeugddiaconaat en Gert Koorneef als taakdrager jeugdwerk actief. Theo functioneert in een eigen werkgroep, gekoppeld aan jeugdraad en diaconie. Gert is gekoppeld aan de jeugd-raad. Hij richt zich met name op het opstarten van nieuwe activiteiten en het voeren van de communicatie. Hij is geen voorzitter of coördinator.

Er zijn verkennende ontmoetingen met de Rock Solid club die in het Titus Brandsmahuis gegeven worden. Daar horen jullie een volgende keer meer van!

Groep 7 en 8

De laatste periode van de basiscatechese is weer van start gegaan. Deze periode ook weer op de woensdag van 19.00 uur – 20.00 uur. De laatste keer is woensdag 17 februari. Daarna hebben we op zaterdag 20 februari nog een leuk uitje gepland staan van 13.00 uur – 16.30 uur. Wat we gaan doen is nog een verrassing.

Het catechese-team

Jeugddienst zondag 17 april

De jeugddienstcommissie is alweer begonnen met de voorbereiding van de volgende jeugddienst. Deze zal zijn op zondag 17 april en niet op zondag 13 maart, zoals eerder aangekondigd. De voorbereiding samen met de jeugd staat gepland op zondag 14 februari na de jeugdkerk in de soos.De jeugd van 12 jaar en ouder is hier welkom om met ons de volgende jeugddienst vorm te geven.