Kantinedienst in de kerk

Kent u dat, kantinedienst draaien bij de voetbalclub van uw zoon/dochter? Of meedraaien in de poule van chauffeurs om de kinderen wekelijks naar de juiste plek te brengen. In de sportwereld is het een normale zaak dat ouders als vrijwilliger meedraaien met allerlei diensten. Lidmaatschap is daarmee niet vrijblijvend.

Net als bij de voetbalclub draait onze gemeente voor het merendeel op de inzet van vrijwilligers. Daar kunnen we trots op zijn en die inzet moeten we blijven koesteren. Maar waarom dan die inleiding over kantinedienst bij de voetbalclub?

De afgelopen jaren is het gebruik van zalen in onze kerk flink toegenomen. Naast onze eigen kerkelijke activiteiten ook door verhuur. Overdag en in de avonden. In de nabije toekomst willen we daarnaast een gastvrije kerk zijn die op enkele momenten in de week haar deuren openstelt voor zomaar een kopje koffie, een pastoraal of diaconaal gesprek, een bezinningsmoment, een werkplek, etc.

De ervaring leert dat het wenselijk is dat op de tijdstippen dat de kerk is bezet er een gastheer of gastvrouw is die mensen ontvangt, de weg wijst, aanspreekpunt is ingeval van vragen en calamiteiten, zorg draagt voor koffie/thee/fris en dergelijke. Momenteel wordt door koster Jaap Weeda deze taak ingevuld, maar hij kan dat zeker niet alleen.

Het gaat te ver om bij voorbaat alle gemeenteleden in te roosteren… maar toch aan u allen de vraag: bent u bereid om één of enkele dagdelen per jaar mee te draaien in een poule van gastheer/gastvrouw in de Ichtuskerk? Hoe meer deelnemers, des te minder beslag op uw vrije tijd! Het kent ook voordelen: het gevoel van (nog meer) betrokkenheid, mensen leren kennen in een andere setting dan de kerkdienst en bijdragen aan samen gemeente zijn.

Hebt u belangstelling en wilt u zich hiervoor enkele dagdelen per jaar inzetten, geef u dan op bij koster Jaap Weeda (koster@pgcs.nl (65 47 43) of bij Everard Post (krm.voorzitter@pgcs.nl (06 – 28 52 26 81).