Op dinsdagavond 2 mei is er in de Ichtuskerk een avond voor gemeentelleden om kennis te maken met de nieuwe predikant Henk Schuurman. De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk 22.00 uur eindigen. Een ieder is van harte welkom.
Namens de kerkenraad, Mieke van der Kuip