Kerk in actie – Nieuwe toekomst voor weduwen in Nigeria

kerk in actie - nigeriaWeduwen in Nigeria behoren tot de allerarmsten van het land. Ze hebben niet alleen hun man verloren, maar ook bijna al hun eigendommen. Want die eigendommen komen, volgens het Nigeriaanse erfrecht, toe aan de familie van de overleden echtgenoot. De weduwen moeten het zien te redden zonder de steun van schoonfamilie en overheidsvoorzieningen. De meesten van hen hebben geen diploma’s, zodat ze niet aan het werk komen. Hun armoede is vaak zo groot, dat ze hun kinderen van school moeten halen. Sommigen zien zich genoodzaakt als prostituee wat bij te verdienen.

De vrouwenvereniging van de ERCC, de Protestantse kerk in Nigeria, zag de nood van deze vrouwen en besloot om hen te helpen. Zonder hulp van buitenaf hebben ze een opvanghuis gebouwd. Hier kunnen de weduwen tijdelijk wonen en een vak leren. Meestal is dat naaien of breien, maar sommigen krijgen ook computerles of leren voor secretaresse. Als de opleiding klaar is, krijgen ze een microkrediet om een eigen bedrijf te starten. Kerk in Actie ondersteunt dit programma met het verbeteren van leefomstandigheden van de vrouwen, en salariskosten voor hun docentes.

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009129’ of doneer online. Nodig voor dit werk: € 20.000
zie: www.kerkinactie.nl