Kerkasiel­dienst

Op donderdag 6 december hebben wij met een aantal gemeenteleden en met muzikale begeleiding van Gery Versteegt, een klein deel voor onze rekening genomen van de marathonkerkdienst in het buurt­ en kerkhuis Bethel in Den Haag. Daar verblijft nog altijd de familieTamrazyan. We verzorgden vier vieringen met telkens een andere invalshoek: oog voor de vreemdeling, oog voor de zorgende, oog voor de ziel en oog voor elkaar. In de eerste viering, geleid doorTrijnie, stond het bijbelboek Ruth centraal. Jozef, als ‘mantelzorger’van Maria, trad in de tweede viering, geleid door Henk, voor het voetlicht. Marry Schuurman leidde een beeldmeditatie tijdens de derde viering. De vierde viering, een agapèviering, stond onder leiding van Martine Nijveld.Twee dagen later ging ds. Jos van der Sterre in de vroege ochtenduren voor. De collecte van de dienst in de Ichtus van 9 december was bestemd voor dit kerkasiel, zodat ook wie niet mee kon naar Den Haag, heeft kunnen bijdragen. Kerkasiel is een noodoplossing.Achter de schermen wordt nog altijd overlegd over de toekomst van de familieTamrazyan, en over de toekomst van vele anderen in een vergelijkbare situatie.