Kerkbalans 2022 – Het verhaal van Bertus

In kerkklanken van september is de aftrap gegeven voor de komende actie kerkbalans. Bij onze gemeente begint die in de maand december. In de komende maanden leest u interviews met verschillende gemeenteleden met het oog op de actie kerkbalans. Bij kerkklanken van december komt een kerkbalanskatern, waar u de interviews nog eens kunt lezen. Daar staat dan ook alle benodigde informatie in, die van belang is om te weten. In december ontvangen al onze leden kerkklanken.

In het septembernummer kunt u lezen hoe Bertus Wernsen in zijn jonge jaren niets moest hebben van kerkbalans en later uiteindelijk organisator werd van deze actie.

Voor dit jaar geldt dat alle bijdragen hard nodig zijn. Hoewel we het afgelopen jaar het begrote bedrag hebben gehaald, moet bedacht worden dat de begroting niet sluitend was. Het tekort is dus verkleind. De periodieke gift is ook belangrijk. Bij zo’n gift verplicht je je tot minimaal vijf jaar om een bepaald bedrag over te maken aan de kerk. Dat kun je overigens ook doen bij alle andere goede doelen. De gift is dan in zijn geheel aftrekbaar. Bij andere giften geldt er een aftrekdrempel van 1% van het  inkomen. Het fiscale voordeel is het grootst als u een groot inkomen hebt en het kleinst als u bijvoorbeeld moet rondkomen van AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioen. De overeenkomst die u hiervoor met de kerk sluit, moet u afsluiten vóórdat u de giften overmaakt. De kerkrentmeesters kunnen daar meer over vertellen.

Tot slot, tegenwoordig maken mensen zich vaak bezorgd om de lage rente op spaargeld, of zelfs rente betalen in plaats van ontvangen. En dat na een coronajaar, waarin minder werd uitgegeven en dus meer werd gespaard. De kerk kan hierin wat voor u betekenen! Doneer wat meer aan de kerk dan gebruikelijk. Als u snel wilt scoren, maak het dan in december al over. Uw vermogensrendementsheffing is dan een jaar eerder al verlaagd. Een betere belegging dan uw eigen kerk is nauwelijks voor te stellen, toch?