Kerkbezoek door hulpbehoevenden

Er komen vragen binnen of hulpbehoevende mensen, veelal senioren, weer naar de kerk mogen komen. Als mensen onder de risicogroep vallen, raden we aan om de viering thuis te volgen, voor zover dat mogelijk is. Al eerder is aangegeven dat het gaat om een advies. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om toch naar de kerk te komen, mits er geen lichamelijke klachten zijn die zouden kunnen duiden op corona. Het wordt anders als mensen niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen en/of in de kerk hulp nodig hebben. In deze gevallen is de 1,5 meter afstand niet meer te handhaven. Deze norm moeten we echter handhaven. Daar komt bij dat we onze leden die mensen naar de kerk vervoeren, niet voor het blok willen zetten om de keus te maken of ze wel of niet mensen moeten gaan vervoeren. De daarbij te aanvaarden risico’s willen we niemand opdringen. Het komt er dus op neer dat mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen en/of in de kerk hulp nodig hebben, op dit moment moeten afzien van kerkbezoek. We beseffen dat dit rigoureus is, maar de situatie is helaas niet anders.

Voor zover nog niet bekend, kan ik mededelen dat iedereen die niet in staat is om de diensten digitaal te volgen, de geprinte dienst + zondagsbrief op de zaterdag voorafgaand aan de dienst thuis kan ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via tel. nummer 784857.

Namens het moderamen, Bertus Wernsen, scriba