Kerkdiensten vanaf 1 juli

We zijn nog steeds in de ban van corona. Dat maakt het jaarthema tot een extra uitdaging, want elkaar ontmoeten en leren kennen staat nog steeds onder druk. Als er geen nieuwe beperkingen van kracht worden, gaan we vanaf 1 juli wel weer kerkdiensten houden met meer aanwezigen dan de 7 van de afgelopen maanden. Ontmoeting op de zondag kan dan dus weer, maar wel met de nodige beperkingen.

We hebben hiervoor een protocol gemaakt, dat integraal in Kerkklanken is opgenomen. Lees dat s.v.p. goed door. Dit protocol is de start van een manier van werken, die zeker nog wel aangepast zal worden. Als bijvoorbeeld het kerkbezoek in de vakantieperiode heel laag blijkt te zijn, kan de verdeling naar alfabet voor het reserveren misschien al snel vervallen. Het is dus zaak om de berichtgeving op Speakap, website en Zondagsbrief goed in de gaten te houden.