Kerkdiensten vanaf 1 juli

We zijn nog steeds in de ban van Corona. Dat maakt het jaarthema tot een extra uitdaging, want elkaar ontmoeten en leren kennen staat nog steeds onder druk. Als er geen nieuwe beperkingen van kracht worden, gaan we vanaf 1 juli wel weer kerkdiensten houden met meer aanwezigen dan de 7 van de afgelopen maanden. Ontmoeting op de zondag kan dan dus weer, maar wel met de nodige beperkingen. We hebben hiervoor een protocol gemaakt. Lees dat s.v.p. goed door. Dit protocol is de start van een manier van werken, die zeker nog wel aangepast zal worden. Als bijvoorbeeld het kerkbezoek in de vakantieperiode heel laag blijkt te zijn, kan de verdeling naar alfabet voor het reserveren misschien al snel vervallen. Het is dus zaak om de berichtgeving op Speakap, website en zondagsbrief goed in de gaten te houden.

Na publicatie op Speakap van het protocol komen de eerste reacties al binnen van mensen die onder de zogenaamde risicogroep vallen. Zij lezen in het protocol dat ze niet naar de kerkdiensten mogen komen. Dat is niet het geval. Hen wordt aangeraden de diensten thuis te volgen. Dit geheel volgens de richtlijnen. Als we hadden bedoeld dat ze niet in de kerk mogen komen, hadden we dat zeker zo gezegd. Als je tot de risicogroep behoort, moet je zelf de afweging maken of je wel of niet naar de kerk komt.