Kerkelijk werkster

Met ingang van 1 juli a.s. zal Marga Snoeij Bakker uit Ugchelen als pastoraal kerkelijk werkster in onze gemeente aan de slag gaan. Op de gemeenteavond van 19 mei a.s. kunt u met haar kennismaken.
Namens de kerkenraad, Jan Vroonland