Kerkendag

Er wordt op zondag 6 oktober 2019, een kerkendag  georganiseerd in en rondom de Lebuïnuskerk, aanvangstijd  (waarschijnlijk) 10.30 uur.

Het programma duurt tot ca.  15.00 uur. Over het programma zult u nog worden geïnformeerd, maar  wel duidelijk is dat het een bijzondere viering zal zijn met  daarna een lunch, muzikale optredens en workshops zoals  bezoeken aan bijv. Geert Grootehuis en Mr. Geertshuis.  Voor elk wat wils dus.

Op verschillende mensen uit onze kerk zal een beroep voor  medewerking aan deze dag. Op die zondag zal er in de Ichtuskerk geen dienst zijn. Er  wordt vervoer naar de stad geregeld voor een ieder, die  daar een beroep op doet. Nadere informatie hierover volgt  nog.

Deze dag zal georganiseerd worden voor en door de leden  van de kerken uit onze ring: Diepenveen, Bathmen/  Okkenbroek, Hervormd Holten, Deventer en Colmschate/  Schalkhaar.

Dit is de eerste festiviteit van de samenwerkende kerken in  onze regio; een samenwerking waaraan de kerken, zoals  inmiddels blijkt, met plezier hun steentje bijdragen.

Informatie bij Harm Klein (harm.klein@hotmail.com)