Kerkenraad met Commissies en Raden 3 juni

Deze vergadering wordt geopend door Henk Schuurman  rond het thema geestelijk leiderschap.  Aanwezig zijn afgevaardigden van de Commissie Eredienst,  V&T, Duurzaamheid, ZWO en leden van de kerkenraad.  Iedere commissie en raad geeft een verslag van de  activiteiten van het afgelopen jaar en heeft de plannen voor  het komende jaar gepresenteerd. Na de pauze gaat de Kerkenraad verder met de  vergadering. De aanwezige kerkenraadsleden hebben de jaarrekeningen  2018 van de CKRM en de Diaconie goedgekeurd. De CKRM hebben een AVG­verklaring ( Algemene  Verordening Gegevensbescherming) opgesteld. De  coördinator is Rogier Verstrijden (privacy@pgcs.nl). De  kerkenraadsleden kunnen zich vinden in deze verklaring. Verder hebben de kerkenraadsleden samen de voorstellen  voor kerkelijke vernieuwing besproken. De op­ en  aanmerkingen worden verwerkt door de werkgroep en later  (na de vakantieperiode) in een gewijzigde notitie voorgelegd  aan de diverse raden. Daarna zal de kerenraad een besluit  nemen over de notitie.  Het opgestelde huurcontract met de uitvaartondernemer  voor het afscheidshuis wordt door de aanwezigen akkoord  bevonden.