Kerkenraadsvergaderingen

Kerkenraadsvergadering 4 februari en 4 maart: De vergadering van 4 februari zal geheel in het teken staan van het thema “Veilige gemeente”. Doel van de avond is om op deze avond de eerste stap te zetten naar nieuw beleid inzake het herkennen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in de gemeente, zowel in het jeugdwerk als in pastorale relaties met volwassenen.

Voor deze bijeenkomst zijn ook leden van het pastoraal team en leiding van kinder=­ en jeugdactiviteiten uitgenodigd. Op de agenda van 4 maart staan de speerpunten van het nieuwe beleidsplan. De groepen gaan de resultaten van hun verkenning met elkaar delen en samen bedenken wat de volgende stappen kunnen zijn.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,

Mieke van der Kuip, scriba