Van de redactie

Kerkklanken. Die naam koos de redactie uit de inzendingen die binnenkwamen op een oproep in de ‘oude nieuwsbrief’. Vanaf deze plek danken we alle gemeenteleden die hebben meegedacht over de nieuwe naam. Er zat veel variatie in de suggesties maar Kerkklanken scoorde het hoogst.

Het nieuwe magazine is enerzijds een plaats waar de diverse ‘klanken’ uit de gemeente worden gehoord. Anderzijds is het een blad waarmee we de buitenwereld bereiken. Die buitenwereld hoort als het ware ook de vele klanken vanuit onze gemeente. Niet zomaar geluiden, maar Kerkklanken.

We vertrouwen erop dat u als trouw lezer de weg spoedig zult vinden in het nieuwe blad. U zult veel herkenbaars terugvinden, waarbij we de feitelijke gegevens zoals adressen, kerkdiensten, etc. meer hebben gegroepeerd en naar de laatste pagina’s hebben verhuisd. U vindt ze dus achter in het magazine.

Geen extra groot formaat

Behalve een nieuwe naam kreeg ons blad ook een geheel nieuw uiterlijk. Helaas is door het gekozen formaat geen extra groot blad meer te maken met een groter lettertype. Daar staat tegenover dat we het lettertype aanpasten, erop vertrouwend dat de leesbaarheid daardoor is vergroot.

Het past allemaal in de vernieuwingen die de werkgroep Communicatie op diverse terreinen doorvoerde. U leest er uitgebreid over in het artikel ‘Communicatiemiddelen van PGCS in een nieuw jasje’.

Dat is ook de enige aanduiding die we qua inhoud geven want de klassieke inhoudsopgave is verdwenen. Het nodigt u ongemerkt uit om lekker door het magazine te bladeren en uw leesvoer te kiezen.

Het mailadres is trouwens ook nieuw: nieuws@pgcs.nl. Hebt u dus een bijdrage voor Kerkklanken, stuurt u die dan s.v.p. naar nieuws@pgcs.nl. Het oude mailadres wordt de komende maanden nog wel ‘afgevangen’ maar we hopen dat u snel went aan het nieuwe adres.

We horen graag uw reacties op de nieuwe opzet.

De redactie