Kerkvrijwilligers gevraagd

Al zo’n 25 jaar ben ik met veel plezier kerkvrijwilligster in Brinkgreve onderdeel van Dimence.

Ik ben er ooit begonnen in de tijd dat Ari van Buuren er predikant was.

De reden dat ik mij als vrijwilliger aanmeldde was dat ik me er toen en ook nu nog steeds van bewust ben dat een mens naast lichamelijk ook geestelijk in onbalans kan komen en daardoor ook op dat vlak
hulp nodig is. Ik heb altijd gedacht hoe belangrijk het is dat men ook op dat vlak er voor elkaar is.

Afgelopen keer dat ik dienst deed als kerkvrijwilliger werd ik benaderd door de de dienstdoende predikante met de vraag of ik een stukje voor het kerkblad wilde schrijven.
De nood is namelijk hoog zoals op vele fronten. We hebben nog maar een koster bijvoorbeeld maar om iedere zondag dienst te doen wordt teveel voor haar en ook de groep mensen die de bewoners van en naar de vieringen brengen wordt ouder en kleiner. Voor een aantal bewoners
is het vaak de enige keer om even uit hun kringetje te zijn samen met iemand die hen begeleid naar de kerk en hen na het koffiedrinken weer naar de  afdeling brengt. Ik wil u vragen eens na te denken of u iets kan betekenen in dit stukje van de samenleving. Kom een keer mee naar

een (oecumenische) viering en laat u verrassen door de openheid van de bewoners.

Of bel gerust voor informatie. Het kost u qua tijd hoogstens een uurtje meer in de maand als een gewone kerkdienst en u krijgt er veel voor terug.

Margreeth de Boer telnr 0570-654869