Op vrijdag 26 december 2014 (Tweede Kerstdag) is de Ichtuskerk open voor u. Vanaf 14.00 uur bent u hartelijk welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De koffie en thee zullen niet ontbreken, maar daar blijft het niet bij. We sluiten deze middag af met een gezamenlijke maaltijd. Voor de maaltijd is er tijd voor een drankje. De maaltijd begint om17.00uur. Voor de maaltijd kunt u zich aanmelden door in te schrijven op de lijst in de hal van de kerk. Voor deelname aan de maaltijd wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,– per persoon.

Als u zich telefonisch wilt aanmelden of nadere informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot Anneke de Jong (tel. 653460) of Elisabeth Sprikkelman (62 99 05)