Geef een ander ook een Kerstpakket!

Zoals in voorgaande jaren worden er door de gezamenlijke kerken in Deventer kerstpakketten gegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben en die verder geen kerstpakket krijgen.

Wij mogen als PGCS namen en adressen opgeven. Kent u personen of gezinnen in Deventer, die daarvoor in aanmerking komen en die het zouden waarderen een kerstpakket te krijgen? Geef het dan uiterlijk 8 november door op e-mailadres hgieteling@gmail.com.

Graag voor diegene(n) aan wie u een kerstpakket wilt geven de volgende gegevens aan mij aanleveren:

  • naam,
  • adres
  • postcode
  • en de gezinssituatie (bv. of er wel of geen kinderen in dat gezin zij)

Namens de diaconie van de PGCS
BEDANKT!!