Kerstpakketten

Dames, heren, Op de eerste plaats wens ik U een goed en gelukkig 2016. Wij willen u hartelijk bedanken voor de gift voor de Kerstpakketten. Wederom hebben wij weer 500 pakketten kunnen maken. De mensen zijn er heel blij mee, dat horen wij van de bezorgers(sters). Wij kunnen de mensen die een gift heeft gezonden niet meer persoonlijk bedanken. Daarom doen we dat bij deze via het kerkblad. namens de werkgroep Wil Wientjes-Sas