Kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken

Met de jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wil de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, rond de kerstdagen, iets extra’s doen voor alleenstaanden en gezinnen met een minimum inkomen of nog minder.

Misschien hoort u de verhalen of kent u mensen die het betreft. Gelukkig, de crisis is op zijn retour, maar veel mensen merken daar nog nauwelijks iets van. Onder meer door werkeloosheid, scheiding of schulden, zijn er nog heel veel mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Ze kloppen aan bij de Voedselbank, Kledingbank, Diaconieën, het Meester Geertshuis, enz.

Als gezamenlijke kerken willen we deze mensen graag helpen, door hen voor de kerstdagen een mooi en nuttig kerstpakket aan te bieden. Met financiële steun van kerken en particulieren hopen we dit jaar € 11.000,- bij elkaar te krijgen, om straks in december zo’n 500 kerstpakketten uit te kunnen delen.

Als u deze actie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op rekening:

NL30 RABO 0139 2534 91, ten name van Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer.

Namens de ontvangers van de pakketten, dank ik u bij voorbaat voor uw steun. Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Namens de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer,
Heero Meerveld