Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken

Veel gezinnen rekenen in december op ons. Mogen wij op u rekenen?

Je hoort het op de radio, ziet het op TV en je leest het in de krant. Het gaat goed in Nederland. Het aantal werklozen daalt, de economie groeit en de mensen kopen weer.

Maar helaas, voor veel mensen geldt dit niet. In Deventer zijn ieder jaar weer 700 à 800 mensen aangewezen op schuldhulpverlening door de Gemeente. En het aantal mensen dat op de Voedselbank is aangewezen is het laatste jaar met 5% gestegen. Er zijn nog heel veel mensen die nauwelijks rond kunnen komen door werkeloosheid, echtscheiding, schulden, hogere zorgkosten, Btw-verhoging enz. Ze kloppen aan bij de Voedselbank, Kledingbank, Diaconieën enz. Het is voor hen vaak een groot probleem de dure decembermaand door te komen. Laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te kunnen kopen.

De Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken wil ook dit jaar in december weer een kerstpakket bezorgen bij mensen met een minimum inkomen of minder. Mogen zij ook dit jaar op u rekenen? Wij, als Commissie Kerstpakketten, zorgen dan voor de samenstelling van een mooi en verantwoord pakket en voor de distributie. Dit jaar hebben we ca. € 12.000,­ nodig om zo’n 500 kerstpakketten uit te kunnen delen.

Wilt u helpen het benodigde geld bij elkaar te krijgen? Maak dan uw bijdrage over op rekening: NL30 RABO 0139 2534 91, t.n.v. Stichting Kerstpakketten gezamenlijke kerken Deventer.

Namens alle ontvangers van een kerstpakket dank ik u bij voorbaat voor uw steun.

De Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, Heero Meerveld