Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken

Met de jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wil de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, rond de kerstdagen, iets extra’s doen voor met name alleenstaanden en gezinnen met een minimum inkomen of nog minder.

Dit jaar is deze actie misschien nog wel meer nodig dan andere jaren. De huidige Coronacrisis houdt ons nog steeds stevig in haar greep. De gevolgen van deze crisis zijn duidelijk merkbaar. Veel werknemers verliezen hun baan, veel zelfstandigen krijgen weinig of geen opdrachten meer en veel bedrijven moeten sluiten. Steeds meer huishoudingen krijgen te maken met financiële problemen. Het aantal mensen dat noodgedwongen naar de Voedselbank gaat of in de schuldhulpverlening terecht komt, stijgt zienderogen. Veel mensen kunnen nog nauwelijks het hoofd boven water houden. Het is voor steeds meer mensen straks een groot probleem de dure decembermaand door te komen. Laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te kunnen kopen.

Wij als gezamenlijke kerken kunnen deze problemen niet oplossen. Wel kunnen we hen helpen, door hen voor de kerstdagen een mooi en nuttig pakket met levensmiddelen aan te bieden. Met financiële steun van de kerken en particulieren hopen we dit jaar zo’n 500 kerstpakketten te kunnen bezorgen. Hiervoor hebben we ca. € 13.000,­ nodig.

Als u deze actie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op rekening NL30 RABO 0139 2534 91 ten name van de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken, Deventer.

Namens de Stichting dank ik u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Heero Meerveld, Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer