Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken

Met de jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wil de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, rond de kerstdagen, iets extra’s doen voor alleenstaanden en gezinnen met een minimum inkomen of minder. Misschien hoort u de verhalen of kent u mensen die het betreft. Gelukkig, de crisis is op zijn retour, maar veel mensen merken daar nog nauwelijks iets van. Onder andere door werkeloosheid, scheiding of schulden, zijn er nog steeds heel veel mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Ze kloppen aan bij de Voedselbank, Kledingbank, Diaconieën, het Meester Geertshuis enz. Vaak komen ze terecht in een neerwaartse spiraal van onbetaalde rekeningen, schuldsanering, sociaal isolement enz. Het is voor hen een groot probleem de dure decembermaand door te komen. Laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te kunnen kopen. Als gezamenlijke kerken willen we deze mensen graag helpen, door hen voor de kerstdagen een mooi en nuttig kerstpakket aan te bieden.

Om straks in december zo’n 500 kerstpakketten uit te kunnen delen, hebben we ongeveer € 12.000,- nodig.

Als u deze actie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op rekening:

NL30 RABO 0139 2534 91, ten name van Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer.

Namens de ontvangers van de pakketten, danken wij u bij voorbaat voor uw steun.

De Stichting Kerstpakketten wenst u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Heero Meerveld