Kerstviering 2016 Aangepaste oecumenische dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op bezoek in de stal. We gaan luisteren en kijken naar het geboorteverhaal van Jezus. Samen zingen we bekende kerstliederen en worden we stil om te bidden. Na de viering ontmoeten we elkaar onder de toren en is er iets te drinken. Van harte welkom. Zaterdag 17 december 2016 van 14.00 uur tot 15.00 uur Titus Brandsma Huis aan het Titus Brandsmaplein 2 in Deventer Voorganger: diaken Marc Brinkhuis, R.K. Lebuinusparochie Met medewerking van: Rob van den Berg – muziek Jan en Sem den Hartog – zang