Kiezen nieuw project voor de zendingsbussen 2e helft van 2016

Zondag 5 en zondag 12 juni vinden er in de kerk weer de verkiezingen voor het nieuwe

zendingsbussenproject van de 2e helft van 2016 plaats.

Ter informatie hieronder de 3  projecten waar u uit kunt kiezen met een korte omschrijving:

 India – onderwijs voor Dalit kinderen

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

  1. Moldavië – levensreddende zorg voor ouderen

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze in hun eigen omgeving met mensen om zich heen waardig kunnen sterven.

  1. Ghana – beroepsonderwijs voor straatmeisjes

In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg.

ZWO PGCS