Kiezen nieuwe projecten zendingsbussen

In de kerkdienst van 7 juni kan er worden gekozen uit de volgende drie projecten  van Kerk In Actie voor de zendingsbussen voor de 2e helft van dit jaar:

Project 1:  Vrouwengroepen in Ghana – verwerken van kariténoten.

De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten die verwerkt kunnen worden tot een boter maar ook gebruikt in verzorgingsproducten, van massageolie tot voedernde handcrème. Ze zijn een belangrijke bron van inkosten voor Ghanese vrouwen. Met de opbrengst van de kariténoot kunnen ze beter in hun levensonderhoud voorzien en daar profiteert het hele gezin van!

De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Het verwerken van de noten doen ze op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien zouden ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel kunnen halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade kunnen voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen.

De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen aangeboden en leren hoe ze in een groep moeten samenwerken.

 

Project 2:  Boeren in Myanmar – genoeg rijst voor iedere dag.

Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden gesloten, de mensrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor een half jaar zijn zij alleen maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State helpt de organisatie World Concern boeren om aan de armoede te ontsnappen.

Met een lokale rijstleenbank, goede zaden, betere moestuinen, duurzame landbouw, minder schade door loslopend vee en verbeterde watervoorziening – op diverse manieren zet partnerorganisatie World Concern zich in om ervoor te zorgen dat gemeenschappen in het noordoosten van Myanmar een beter leven krijgen. En dat lukt, vertelt één van de boeren enthousiast: “Van de medewerkers kregen we een sproeier, voetpomp en zaaigoed. En we leerden hoe we op een duurzame manier onze gewassen kunnen verbouwen. Nu verbouwen we verschillende gewassen op terrassen op een helling.”

 

Project 3:  Boliviaanse boerengemeenschappen – verbeteren van de leefomstandigheden.

De Boliviaanse organisatie Sartawi Sayariy wil de levenskwaliteit van huishoudens op het platteland verbeteren. Ze wil gunstige omstandigheden scheppen en zorgen voor meer voedselzekerheid. De organisatie richt zich op de veehouderij, de productverwerking en de verkoop van producten. Tegelijkertijd werkt Sartawi aan een betere infrastructuur. Er worden op kleine schaal irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd en er wordt gezorgd voor bodemconservering. Zo kan er meer landbouwgrond in gebruik genomen en kan er ook meer verscheidenheid in de geteelde gewassen komen. Om dit mogelijk te maken moeten ook de plaatselijke organisaties en het plaatselijk bestuur versterkt worden. De gelijkwaardige deelname van vrouwen staat hierbij hoog in het vaandel.

Sartawi ondersteunt 3612 huishoudens uit vier gemeenten in de departementen La Paz, Oruro en Potosí. Het doel is om de landbouwproductie met veertig procent te verhogen. Dat kan bereikt worden door meer verschillende producten te telen en door water en grond efficiënter te gebruiken. In de komende jaren zullen 340 volkstuinen worden aangelegd waar gezinnen groenten voor eigen gebruik kunnen verbouwen. Het streven is om de melkproductie van het vee te verhogen van ongeveer 2,7 liter naar 7,6 liter per dier per dag, zodat de gezinnen meer inkomsten krijgen. De productie van lamawol kan verhoogd worden van 4,5 naar 5,5 kilo per dier per jaar.