Kinderdienst op zondag 5 oktober

Een dienst speciaal voor kinderen van de basisschool (en iedereen die met hen mee wil vieren). We gaan op eigentijdse wijze met het verhaal van Abraham en Lot aan de slag, een verhaal over ruzie en weer verdergaan: geef elkaar de ruimte om te leven! We zingen herkenbare liedjes en tijdens de dienst hoef je niet stil te zitten! Kom allemaal!