Kindernevendienst in het nieuwe seizoen

Vanaf nu willen we weer zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze kindernevendienst (KND) houden tijdens de zondagdiensten. Of dat lukt is afhankelijk van de beschikbare leiding. Aangezien Corona ook nog steeds onder ons is, proberen we in de kerk de loopbewegingen zoveel mogelijk te beperken. De kinderen komen in eerste instantie dus weer mee in de kerkzaal. Zij gaan bij elkaar zitten op een bank vooraan in de kerk. Bij het kindermoment in de dienst hoeven ze dan niet meer naar voren te komen, daar zitten ze namelijk al. Als ze terugkomen, gaan ze weer op de bedoelde bank zitten.

Als er op een zondag geen KND leiding aanwezig is, mogen de kinderen uiteraard ook gewoon in de kerk op de bank plaatsnemen. Na het kindermoment verlaten ze de kerk naar hun ruimte waar ze worden opgevangen tezamen met de oppaskinderen op de manier zoals in de vakantieperiode. Ze worden wel weer door de ouderling opgehaald na de preek. In verband met deze wijziging vragen we u om bij het reserveren van een plaats in de kerk aan te geven of uw kinderen naar de oppas gaan (tot 4 jaar), of naar de KND.

Bertus Wernsen, scriba