Kindernevendienst XL

Met de leiding van de kindernevendienst hebben we gesproken over hoe het nu loopt met de kindernevendienst: wat gaat goed, en wat kan nog beter!

Conclusie: veel gaat goed. Dat kan ook niet anders. De leiding die nu binnen de KND actief is, is een leuke en enthousiaste groep van 6 vrouwen en 1 man.

Wat er dan toch nog beter kan? De kindernevendienst mag langer duren: ­ Veel kinderen hebben tijdens de kindernevendienst hun werkje niet af. Dat is voor de kinderen en de leiding niet leuk. ­

Leiding van de KND haalt niet uit de KND wat ze graag wil. De leiding wil zich graag meer kunnen richten op de verschillende leeftijden die nu bij KND komen en daarvoor is het fijn om met 2 mensen voor te kunnen bereiden en de KND te doen op de zondagochtend.Dan haal je als leiding voor jezelf ook meer uit een KND.

 Om te kijken of een langere KND inderdaad een verbetering geeft voor zowel de kinderen als de leiding, gaan we op 10 juni en 9 september een langere KND houden.

De kinderen komen dan bij aanvang niet in de kerk, maar komen wel terug voor de zegen. Op dat moment kunnen ze ook laten zien/vertellen wat ze gedaan hebben. Op die manier is er meer tijd, en verwachten we dat de KND voor zowel de kinderen als de leiding meer tot haar recht komt.

Als dit experiment slaagt (en daar gaan we wel van uit), dan gaan we structureel een verlengde kindernevendienst houden.

Verder is versterking van de leiding van de KND zeer gewenst.

Dus: meld je via rien.prinsen@gmail.com aan als je het leuk vindt om: ­ eens per 2 maanden mee te draaien in het rooster van de kindernevendienst zoals we die nu kennen en/of ­ circa 4 per jaar wil meedraaien in de verlengde kindernevendienst en/of ­ op een andere manier een bijdrage wil leveren aan de kindernevendienst

Kortom: als leiding van de KND ben je 6 tot 8 keer per jaar aan de beurt om KND voor te bereiden en uit te voeren, en zijn er maximaal 3 vergaderingen per jaar.

Een overzichtelijke taak, die bij de kinderen in de leeftijd van 4­-12 veel waardering geeft!
Rien Prinsen