Kledinginzameling Dorcas:

Op 3 juni heeft de kledinginzameling voor Dorcas plaats gevonden. Er zijn een flink aantal zakken met kleren ingeleverd. Heel veel dank daarvoor.

Samenstelling van het team:
We blijven zoeken naar versterking van het team. Met name de functie van secretaris moet snel ingevuld worden. Maar ook voor andere taken zijn nieuwe mensen welkom. Informatie bij Aagje Papineau Salm (a.papineausalm@kpnmail.nl). We zijn ook bezig om de taakverdeling tussen de verschillende teams binnen de diaconie zoals het situatieteam en het eredienstteam beter op elkaar af te stemmen. Wordt vervolgd.