Kleine Kerkenraad 18 juni 2018

 In de Kleine Kerkenraad zijn de volgende zaken besproken: ­

Colmmarkt van 15 september 2018. Zie Startweekend. ­

De Walk of Peace welke op 23 augustus door de Raad van kerken wordt georganiseerd. (Zie elders in kerkklanken). ­

De Jeugdraad heeft in de laatste vergadering van dit seizoen het jaar geëvalueerd. Conclusie: er zijn een groot aantal activiteiten georganiseerd, maar er moet meer aandacht komen voor communicatie. Er zal gezocht moeten worden voor de verbinding met de buurtkerken wat betreft de activiteiten voor de jeugd. ­ Beleidsplan zal verder uitgewerkt moeten worden met de opmerkingen uit de vergadering van 4 juni. ­

Het jaarthema voor 2018­2019 wordt: “Ontmoeten”. ­

Door de geringe opkomst op de gemeenteavond van 24 mei wordt er het plan geopperd om na de kerkdienst een vergadering te plannen met bijvoorbeeld een lunch en kinderopvang. ­

De bezinningsdag voor ambts­ en taakdragers zal gehouden worden op 29 september in Diepenveen.