Kleine Kerkenraadsvergaderingen 18 februari en 18 maart

Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende  zaken besproken.

Voor de kerken uit onze kring (Deventer, Diepenveen,  Okkenbroek, Bathmen en Holten) zal er op 6 oktober een  gezamenlijke dienst zijn in de Lebuïnuskerk. In Colmschate  is dan geen dienst.

De voorzitter van het CUC, Edwin van der Strate, heeft een  toelichting gegeven over alles waar men binnen het CUC  mee bezig is. De bestuursleden en vrijwilligers proberen  alles zo goed mogelijk in kaart te brengen en waar mogelijk  de zaken te professionaliseren.

In het dienstenrooster voor 2020 zijn geen doopdiensten  opgenomen. Dopen kan in overleg met de predikanten.  Tevens wordt er besloten dat tijdens de doopdienst in  principe de eigen predikant voorgaat.