Kleine Kerkenraadsvergaderingen 18 maart

Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende zaken besproken.

Voor de kerken uit onze kring (Deventer, Diepenveen, Okkenbroek, Bathmen en Holten) zal er op 6 oktober een gezamenlijke dienst zijn in de Lebuïnuskerk. In Colmschate is dan geen dienst.

De voorzitter van de CUC, Edwin van der Strate, heeft een toelichting gegeven over alles waar men binnen het CUC mee bezig zijn. De bestuursleden en vrijwilligers proberen alles zo goed mogelijk in kaart te brengen en waar mogelijk de zaken te professionaliseren.

In het dienstenrooster voor 2020 zijn geen doopdiensten opgenomen. Dopen kan in overleg met de predikanten. Tevens wordt er besloten dat tijdens de doopdienst in principe de eigen predikant voorgaat.