Klimaatadaptatie

De Ichtuskerk ligt ongeveer 8 meter boven de zeespiegel en heeft mooie grond, die water snel absorbeert. De kerk is niet meer aangesloten op het oude rioleringsysteem waarbij
regenwater en water van de keuken en de toiletten niet gescheiden worden afgevoerd. Het regenwater infiltreert nu in de tuin. Dat is beter voor de planten en minder belastend voor de
riolering tijdens hevige regenbuien. Als groene kerk hebben we zo het laatste half jaar weer een mooie duurzame stap gezet.